juridikjobb.se

Erfaren processförare till ett vikariat

Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-18

Ansök nu

Erfaren processförare till ett vikariat

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en vikarie för en av våra processförare som ska vara föräldraledig under ett år.

Processenheten

Processenheten hanterar de tvistemål rörande diskrimineringsersättning som DO som part driver i allmän domstol och i Arbetsdomstolen. I enhetens ansvar ingår även hantering av vitesförelägganden enligt diskrimineringslagen (2008:567). Enheten bistår också andra delar av myndigheten med juridiska analyser.

På enheten arbetar en chef och fem medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol. I arbetet ingår även utredningsarbete kopplat till processföringen och att utföra kvalificerade rättsutredningar. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang. I arbetet ingår även att utföra och på ett pedagogiskt sätt förmedla analyser av rättspraxis inom områdena EU-rätt och EKMR.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet

 • flerårig aktuell erfarenhet av processföring i tvistemål alternativt flerårig aktuell erfarenhet av arbete med tvistemålshantering i allmän domstol eller Arbetsdomstolen

 • mycket goda kunskaper i civilprocessrätt

 • notarietjänstgöring i allmän domstol eller minst två års erfarenhet av annan juridisk tjänstgöring i allmän domstol eller Arbetsdomstolen

 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Du ska även ha

 • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera ett omfattande och komplext material

 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

 • mycket god argumentationsförmåga

 • mycket god pedagogisk förmåga

 • mycket god samarbetsförmåga

 • mycket gott omdöme

 • hög integritet

 • hög grad av ansvarskännande samt

 • vara självständig, prestigelös, initiativrik och noggrann.

Särskilt meriterande

 • bakgrund som hovrättsassessor

 • utmärkta kunskaper i civilprocessrätt

 • mycket goda kunskaper i EU-rätt

 • mycket goda kunskaper i diskrimineringsrätt.

Meriterande

 • tjänstgöring som fiskal

 • erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig verksamhet

 • goda kunskaper i EU-rätt

 • goda kunskaper i diskrimineringsrätt

 • goda kunskaper i arbetsrätt

 • goda kunskaper om EKMR

 • mycket goda kunskaper i franska.

Stor vikt kommer att läggas vid kunskapskraven och de personliga förmågorna. Skriftliga och muntliga arbetsprov kommer därför att förekomma i rekryteringsprocessen.

Anställningen är ett vikariat på cirka 1 år med tillträde enligt överenskommelse. För anställningen gäller förtroendearbetstid.

Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. 

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är rekryterande chef Martin Mörk eller HR-generalist Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Med anledning av rådande omständigheter på grund av spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kan det bli aktuellt att intervjuer genomförs via Skype.

Dela detta jobb

Erfaren processförare till ett vikariat

Diskrimineringsombudsmannen