juridikjobb.se

Vill du arbeta för att barn och vuxna som inte kan ta hand om sig, ska få möjlighet att uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet? Vi erbjuder dig möjligheten att verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster, dvs inte får ta del av de rättigheter som hen har rätt till.

Här kan du på allvar göra skillnad tillsammans med andra.

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar). Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Förvaltningen har 25 medarbetare som rapporterar till förvaltningsdirektören. På förvaltningen arbetar handläggare, administrativ personal, teamsamordnare och direktören. Den vanligaste utbildningsbakgrunden på förvaltningen är jurist men det finns även andra professioner representerade exempelvis ekonomer och beteendevetare.

Ditt uppdrag
Som direktör för överförmyndarförvaltningen ansvarar du för att den politiskt beslutade inriktningen omsätts i praktisk handling. Du har ett stort fokus på dem som myndigheten finns till för, ett tydligt grepp om den lagstiftning verksamheten vilar på, ekonomin och driver kvalitetsutveckling. Utifrån förändrade omvärldsfaktorer, eventuella ändringar i regelverk och behov av digitalisering utvecklar du organisationen för att möta framtida utmaningar.

I arbetsuppgifterna ingår att leda, samordna och utveckla förvaltningen. Enligt överförmyndarnämndens delegationsordning fattar du beslut i överförmyndarärenden och är föredragande i nämnd. Du svarar för personal-, ekonomi- och informationsfrågor samt ansvarar för utbildning av gode män och förvaltare. Verksamheten har omfattande kontaktytor mot andra samhällsorganisationer och myndigheter.


I rollen ingår uppdrag som är kopplade till kommunfullmäktiges inriktningsmål, såsom:


den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala


Som förvaltningsdirektör är du underställd stadsdirektören och ingår i stadsdirektörens koncernledningsgrupp där du tar ansvar för hela kommunens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse.

Du rapporterar till stadsdirektören och överförmyndarnämnden. Du leder din ledningsgrupp och har stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av ledarskap i politiskt styrd organisation och även varit chef med ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö.
• God erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå samt erfarenhet av att vara ansiktet utåt och agera representativt mot omvärlden.
• Gedigen förståelse för verksamhetsområdet och den rättsliga grund denna typ av verksamhet vilar på samt den kommunala styrningen.
• Erfarenhet av arbete med lagstyrd verksamhet och dess lagstiftning/myndighetsutövning.
• Mycket god svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Som grund har du en akademisk examen med relevant inriktning samt gärna ledarutbildning. Erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete och digitalisering är meriterande.

Ditt ledarskap är strategiskt och dina beslut grundas på relevant analys och gediget verksamhetskunnande. Du sätter upp tydliga mål och når resultat både vad avser kvalitet och ekonomi. Vidare har du en stark förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt och självständigt.

Vi ser att du är en stark relationsskapare som bygger nätverk både inom den egna organisation och externt samt arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål. Din entusiasm är smittande med en stark förmåga att genom det egna agerandet och som förebild skapa laganda och främja ett positivt samarbetsklimat i organisationen och externt. Ett coachande och involverande förhållningssätt med en förmåga att delegera och ge andra beslutsmandat utmärker din ledarstil. Du är kommunikativ och lyhörd och tydliggör förväntningar samt ser till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås.

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.

Upplysningar
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog, eller för att visa intresse för tjänsten, kontakta Ann Peyron tel 070-878 42 26, e-post ann.peyron@source-executive.se eller Jonna Ramm-Schmidt tel 070-864 13 34, e-post jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.


Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.


Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

Logo

Förvaltningsdirektör till överförmyndarförvaltningen, Uppsala

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-08-18

Ansök nu

Dela detta jobb