juridikjobb.se

Jurist - med intresse för att maten ska räcka längre

Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten – även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll och vi växlar nu upp arbetet. Vi söker dig som vill hjälpa oss i uppbyggnaden av en ny livsmedelsberedskap i rollen som jurist. 

Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksvatten. Kedjan måste också fungera vid kris, eller värsta fall krig, under en längre tid. Livsmedelsverket samordnar och driver tillsammans med andra myndigheter kris- och beredskapsplaneringen inom livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvatten.

Avdelning

Tjänsten är placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen är ett internt och externt expertstöd för krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen ansvarar för Livsmedelsverkets uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering avseende livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Totalförsvarsplanering och förmågeutveckling är några viktiga uppgifter. Avdelningen ansvarar även för Livsmedelsverkets krisledningsgrupp och myndighetens krishanteringsplan. På avdelningen arbetar i dag cirka 10 personer men i och med nya ansvar utökas personalstyrkan.

Arbetsuppgifter

Ditt arbete innebär att identifiera möjliga vägar att gemensamt hantera en brist på mat i vårt moderna samhälle. Detta kan röra sig om förbrukningsdämpande åtgärder, prioriterad fördelning med mera. Ditt arbete kommer i hög grad ske i samverkan med framförallt näringslivet, men även kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. I sammanhanget har du till uppgift att koordinera olika intressen och underlätta arbetet inom områdena bristsituationer och svåra samhällsstörningar. Arbetet omfattar exempelvis att utreda avtalsmässiga förutsättningar i beredskapsplaneringen samt bidra till att förhandla fram frivilliga överenskommelser. Tillhandahållandet av expertis i form av analys, beredning av underlag och utredningar utgör en betydande del av arbetsuppgifterna. Likaså att redovisa dessa såväl muntligt som skriftligt.

Det dagliga arbetet sker i nära samverkan ytterligare en medarbetare, vars roll syftar till att uppnå samma mål. Det ingår även samarbete med avdelningens övriga verksamhetsområden samt de verksjurister som arbetar inom den juridiska avdelningen på Livsmedelsverket.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig med juridisk högskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet av förhandlings- och samverkansfrågor. Meriterande är erfarenhet av prioriteringsaspekter kopplat till bristsituationer samt upphandlingsfrågor. Givet utgångsläget, att det detta är ett nytt ansvar för Livsmedelsverket, kommer arbetsuppgifterna att vara av både strategisk och operativ karaktär. Du ska ha förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Som person söker vi dig som är analytisk och som självständigt kan arbeta med utredningar, strategier och konceptutveckling inom beskrivna området. Du har förmågan att kommunicera i tal och skrift med ett brett spektrum av aktörer och förmågan att etablera goda och långsiktiga kontakter med dessa. I och med att området är delvis nytt för Livsmedelsverket krävs god förmåga att arbeta självständigt, tolka in och genomföra uppdrag och leda utveckling. Arbetet innehåller höga krav på rapportering och uppföljning av resultat. Förmågan att arbeta effektivt i team med andra medarbetare, experter och extern kompetens är viktig liksom förmågan att jobba mot deadlines men att aldrig släppa fokus på Livsmedelsverkets erkänt höga krav på saklighet och korrekthet.

Svenskt medborgarskap
Tjänsten är säkerhetsklassad och det görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap är därmed ett krav.

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Johansson. Representant för SACO är Annelie Lundin Zumpe och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2021-01-25.

Välkommen med din ansökan!

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap.

På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.

 

Jurist - med intresse för att maten ska räcka längre

Företag Livsmedelsverket
Ort
Kategorier
Utgår

2021-01-25

Ansök nu

Dela detta jobb