juridikjobb.se

 

  MAGNETICA EDUCATION AB

Vi är etablerade i Upplands Väsby kommun, medlem i UVP och bedriver verksamhet inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Vi har idag 150 anställda och totalt 1050 barn/elever i verksamheterna. Vi vill ta vara på barnens egna idéer och tankar, ge utrymme för experiment och kreativitet i leken och lärandet, både inomhus och utomhus. Vi är miljöcertifierade för Grön Flagg genom Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Det finns ett nära samarbete och utbyte inom företaget vilket ger oss stor möjlighet att utvecklas. Företaget bistår med bl.a. fria pedagogiska måltider, gratis kaffe/the, arbetskläder för utevistelse, personalvård etc. Magnetica Education AB vill ligga i framkant då det gäller IKT och i år har vi koncentrerat oss på att lära oss mer om ämnet teknik. All tillsvidareanställd personal har tillgång till egen iPad och förskolorna har datorer.

Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år (förskola, förskoleklass, skola och fritids)
 

 • Främja lustfyllt lärande med utgångspunkt i barnets intressen och drivkrafter att söka kunskaper. 
   
 • Våra verksamheter ska ha utvecklingsinriktade kompetenta, engagerade medarbetare. Med start i förskolan, och fortsättning i förskoleklass, skola och fritids arbetar pedagogerna medvetet med barnens kunskapsutveckling.
   
 • Utforma verksamheterna så att den inre och yttre miljön upplevs trygg. Med stigande ålder utveckla förmågorna att ta ansvar, visa empati, självkänsla och kunna samarbeta. Varje barn ska ingå i ett meningsfullt sammanhang, där alla pedagoger tar ansvar för alla barn, hela dagen.
   
 • Pedagogiskt nytänkande, genom att ta del av ny forskning lokalt och globalt, våga pröva nytt, samarbete med föreningar och näringsliv.
   
 • Utevistelse och rörelse är en viktig del, och är ett prioriterat område i våra verksamheter. Miljö och naturvårdsfrågor, ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla verksamheten. 

För mer information om oss besök gärna vår hemsida: http://www.magnetica.se/ 

Bransch

Grundskoleutbildning

Anställda

145

Huvudkontor

Upplands Väsby

Missa inga jobb från MAGNETICA EDUCATION AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor