juridikjobb.se

Vanligt att ångra utbildningsval

Det gäller att tänka igen sitt studieval - 40 procent av de högskoleutbildade skulle valt en annan utbildning om de fick välja på nytt. Kvinnor ångrar sitt studieval i större utsträckning än män och är också mindre nöjda med kvaliteten på sin utbildning. Juridikstudenter hör dock till den kategori som är mest nöjd med sitt utbildningsval.

Samtidigt uppger många att de inte tänkte igenom sitt utbildningsval särskilt noggrant och över hälften uppger att det var intresset för ämnet som styrde valet snarare än framtida arbetsmöjligheter. Detta framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.

45 procent av kvinnorna och 37 procent av männen är missnöjda med sitt utbildningsval. Samtidigt säger 36 procent att de inte tänkte igenom sitt utbildningsval. Merparten väljer utbildning utifrån sina intressen medan 30 procent menar att framtida möjligheter på arbetsmarknaden styrde valet. De som mycket noggrant funderade igenom sitt val är dock mer nöjda med sin utbildning – så ju mindre genomtänkt utbildningsval man gjort desto större är missnöjet med utbildningen.

– Att välja en utbildning som efterfrågas av arbetsgivarna är viktigt men samtidigt är det ett svårt val eftersom arbetsmarknaden förändras i snabbt. Det som vi som arbetsgivare efterfrågar i störst utsträckning är personer med erfarenhet och engagemang, därför är första jobbet, det vill säga inträdet på arbetsmarknaden, ofta den största utmaningen, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Samtidigt som många ångrar sitt utbildningsval är 71 procent trots allt nöjda med den utbildning de har och mest nöjd är man inom medicin-, vård- och omsorgsområdet samt juridik och teknik/IT. Minst nöjda med sin utbildning är de som läst humaniora, teologi och konstnärliga ämnen.