juridikjobb.se

Chefsjurist

Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-11

Ansök nu

Chefsjurist

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.

Juridiska sekretariatet svarar för att stödja förvaltningen inom myndigheten, ge juridiskt stöd i alla typer av frågor till samtliga funktioner i myndigheten och ge underlag till regeringen. Sekretariatet bidrar också till utformningen av regelverket inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde internt inom myndigheten, inom EU samt på nationell och global nivå. Vi arbetar inom ett område som står inför stora förändringar på EU-nivå och där juridiken är av central betydelse.

Arbetsuppgifter

Kemikalieinspektionens chefsjurist ger juridiskt stöd på strategisk eller principiell nivå till myndighetens generaldirektör, avdelningar och sekretariat och bidrar härigenom till en gemensam helhetssyn gällande myndighetens verksamhet, prioriteringar och mål. Chefsjuristen ger vidare stöd vid regelutvecklingsarbete nationellt, på EU-nivå och internationellt. Chefsjuristen ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Chefsjuristen är chef för Juridiska sekretariatet och ansvarar för att leda arbetet för ett tiotal jurister. Häri ingår att skapa de förutsättningar som behövs för att få juristerna att utvecklas och prestera på högsta nivå och att driva arbetet på sekretariatet i en strategisk och lösningsorienterad riktning. Chefsjuristen har personal-, budget- och verksamhetsansvar för sekretariatets verksamhet.

I arbetet ingår att fortsätta den strategiska utvecklingen av sekretariatet och att utveckla den juridiska verksamheten ur ett myndighetsledningsperspektiv.

Chefsjuristen är övergripande ansvarig för att ta fram nya och reviderade föreskrifter i Kemikalieinspektionens författningssamling samt trycklova dessa. Chefsjuristen är också övergripande ansvarig för att myndighetens verksamhet bedrivs lagenligt. I uppgifterna ligger även ett ansvar för hanteringen av överklagade ärenden samt för att företräda myndigheten vid förhandlingar i domstol och i kontakter med andra rättsvårdande myndigheter. Vid sekretariatet är också myndighetens dataskyddsombud och upphandlingsjurist placerad vilket innebär ett ansvar för myndighetens verksamhet även i dessa delar.

Kvalifikationer

Krav för tjänsten är:
• Juristexamen (jur.kand).
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och annan myndighetsjuridik.
• Chefserfarenhet med personalansvar.
• Flerårig erfarenhet från kvalificerat arbete vid statlig myndighet eller EU-myndighet.
• Erfarenhet av proaktivt arbete med att utveckla lagstiftning nationellt och/eller inom EU.

Meriterande för tjänsten är:
• Notariemeritering
• Kvalificerat juridiskt arbete i Regeringskansliet eller någon av EU:s institutioner.
• Kunskaper inom och erfarenhet av arbete med miljörätt.
• Erfarenhet av framtagande och hantering av föreskrifter eller förordningar.
• Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som regleras av EU-rätt.
• Erfarenhet av arbete med lagefterlevnadskontroll.
• Processvana
• Erfarenhet från arbete med eller i högsta ledningen för en organisation med över 100 medarbetare.
• Erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete.
• Erfarenhet av upphandlingsfrågor och säkerhetsskydd.

Vi fäster stor vikt vid ett antal förmågor och förhållningssätt för att du ska fungera i tjänsten.

Du är en skicklig jurist som har förmågan att se juridiska frågor i ett större myndighetsledningsperspektiv och att göra relevanta avvägningar. Du förstår hur processerna inom en myndighet hänger ihop och arbetar proaktivt för att skapa förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas på ett rättssäkert sätt.

Du har ett intresse av miljörätt och av att utveckla och tillämpa kemikalielagstiftningen.

Du har en stor integritet, ett gott omdöme och en grundtrygghet som person. Du är en god företrädare för statstjänstemannarollen och det offentliga etoset. Du har förmågan att inspirera, utveckla och stärka medarbetarna i att se större helheter samt tillvarata och utveckla deras kompetens.

Du har ett konsultativt och lösningsorienterat förhållningssätt, du kan resonera med medarbetarna kring olika alternativ och pröva vilken som är den lämpligaste vägen framåt. Här ingår också en förmåga att prioritera och kunna stå för beslut och deras konsekvenser.

Du har ett genuint intresse och fallenhet för strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete och för samverkan.

Du har en förmåga att uttrycka dig väl både korrekt och begripligt i tal och skrift på såväl svenska som engelska anpassat efter mottagare och situation.

Du har en god administrativ förmåga för att klara av tjänstens personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Anställningens omfattning

Tillträde i augusti 2021 eller efter överenskommelse.
Kemikalieinspektionen har tidsbegränsade chefsförordnanden på 3 år samt tillämpar sex månaders provanställning.
Tillsvidare.

Dela detta jobb

Chefsjurist

Kemikalieinspektionen